Behandlinger

Whiplash

Whiplash eller nakkesleng er først og fremst forbundet med bilulykker og da spesielt kollisjon bakfra. Ethvert kraftig støt bakfra kan forårsake lignende skade. I en slik ulykke kastes nakken fremover og så bakover. Nakken blir «pisket» frem og så tilbake, derav ordet «whip» på engelsk. Dette fører til at de myke ligamentene i nakken overstrekkes. Symptomer på nakkesleng er gjerne hodepine og stivhet i nakken.

I selve nakkeområdet oppstår hevelser og nerveirritasjon etter at de myke ligamentene strekkes nært bristepunktet. Dette kan føre til plager og smerter i ettertid.

Behandling av Whiplash

De første 3 dagene etter en alvorlig nakkesleng er det viktig å hvile. Men i tiden som følger er det minst like viktig å få igang normal bevegelse og fysisk aktivitet. Her kan kiropraktorbehandling forebygge at skaden blir begynnelsen på et kronisk nakkeproblem. Ved en lettere nakkeslengskade er det viktig å komme igang med behandling så raskt som mulig og ikke hvile.

Kiropraktor Akutten i Trondheim og Kiropraktor Akutten på Støren har svært god erfaring med behandling av nakkeslengskade, uansett alvorlighetsgrad. Behandlingen består av manuelle teknikker, ergonomiske råd og treningsveiledning.

Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt av kiropraktoren. Røntgen eller MR-undersøkelser vil bli vurdert og henvist til av kiropraktor ved behov. Du kan også bli sykemeldt av din kiropraktor samt henvist til kirurgi eller annen spesialist om nødvendig.

Symptomer på Whiplash
  • Stivhet og smerte i nakken, øverst på ryggen og skuldre
  • Samme symptomer kan flytte seg nedover i armene
  • Hodepine
  • Svimmelhet
  • Tretthet
  • Smerte i kjeven
  • Synsforstyrrelser
  • Øresus