Behandlinger

Kne: Schlatters, Jumpers Knee og Runners knee
SCHLATTERS

Schlatters sykdom (Osgood-Schlatters sykdom) er vanlig hos barn og unge som driver med idrett. Tilstanden oppstår som følge av vekst i begynnelsen av puberteten kombinert med mye aktivitet med høy intensitet. Dette skjer oftere med idrettsaktive barn og ungdom. Gutter er oftere rammet enn jenter av Schlatters sykdom. Dette tallet er i forandring i og med at flere jenter deltar i idrett.

Schlatters sykdom er en betennelse i benet, brusken og senen øverst på leggbenet. Tilstanden er et resultat av overbelastning av kneet.

Symptomer på Schlatters sykdom

Smertene kan være alt fra milde til svært pinefulle. De kan føles kun under aktivitet eller være konstante, men det er ikke vanlig med smerter når kneet er i ro. Stivhet kan også føles i låret, mens smerter i låret er uvanlig.
Vanlige symptomer er:

 • Smerter under aktivitet
 • Hevelse eller ømhet under kneet (gjerne i form av en kul)
 • Halting etter trening
 • Stivhet i musklene rundt kneet
Behandling av Schlatters sykdom

Behandling av Schlatters sykdom involverer manuelle teknikker på kneet og bløtvevet rundt i tillegg til pause fra “eksplosiv aktivitet” som f.eks løping og hopping. Man skal trene styrkeøvelser med bruk av avlastende støttebånd (orthose).

Nedkjøling av kneleddet etter trening kan hjelpe sammen med god utstrekking av muskler. Det kan være vanskelig å få aktive barn eller ungdommer til å dempe aktivitetsnivået, men det er den eneste måten å behandle denne type skade på. Tilstanden forsvinner som oftest før ungdommen fyller 18 og senest når man er fullt utvokst. Vi har god erfaring med denne type kneproblem og vil kunne gi råd og veiledning i henhold til trening og effektiv behandling.

Hvis du eller barnet ditt kan svare ja på en eller flere av disse utsagnene, bør dere vurdere å få undersøkt kneet:

 • Smerten er lokalisert til under kneskålen der senen fester i leggbeinet
 • Smerten blir verre ved trening som f.eks. løp og hopping
 • Den rammede er i alderen 10-15 år
 • Det er en hoven og øm kul under kneet
Jumpers Knee

Jumpers Knee er smerte som kommer fra senen mellom kneskåla og leggbeinet. Pasienter med Jumpers Knee opplever smerte på fremsiden av kneet, ofte tett under kneskåla. Det er mest vanlig hos løpere og utøvere som driver med basketball, volleyball og håndball. De som konkurrerer på høyt nivå er oftest rammet.

Forskning tyder på at man kan få Jumpers Knee på grunn av overbelastning og deretter inflammasjon rundt kneet, men det kan også komme av flere små rupturer i senefestet. Jumpers Knee har et klart skille mellom en akutt og en kronisk fase. I den akutte fasen er smerte, inflammasjon og nedsatt funksjon av kneet svært dominerende. Kronisk Jumpers Knee innebærer degenerasjon av patella-senen, og gir fortsatt en smerte foran kneet, men ikke like intens. Den kroniske fasen kan også gi et tydelig muskelsvinn i lårmuskulatur, men uten tegn til betydelig nedsatt funksjon eller inflammasjon.

Hvem får Jumpers Knee?

I tillegg til deltagelse i ovennevnte idretter, er det også andre risikofaktorer for å utvikle Jumpers Knee:

 • Økt lengde på leddbånd
 • Unormal anatomi og biomekanikk av kneleddet
 • Tidligere kronisk inflammasjon
 • Overbelastning og høy kraftgenerering på kneet
 • Idrett på høyt nivå
 • Mann
 • Dårlig funksjon av hofte og fot
Behandling av Jumpers Knee

Kiropraktikk er et godt valg dersom du har Jumpers Knee. Med en god utdannelse i utredning av muskel- og skjelettplager kan vi hjelpe til med å sette en tidlig diagnose slik at de riktige tiltakene kan igangsettes umiddelbart.

Det viktigste tiltaket er å kontrollere utøverens treningsvolum og å tilpasse treningen. Deretter etableres et treningsprogram som tolereres uten smerterespons. Ved konsultasjonene vil vi også undersøke styrke og funksjon i bekken, hofter og føtter i tillegg til knær slik at vi kan tilpasse behandling og trening best mulig.

Behandlingen består av manuelle teknikker på kneet, patellarsenen og muskulaturen rundt.

Sinding-Larsen og Johansson syndrom

Sinding-Larsen og Johansson syndrom er en tilstand nært beslektet med Jumpers Knee – en kan forenklet si at det er Jumpers Knee hos de som ikke er fullt utvokst ennå. Det er, i likhet med Schlatters, forbundet med en inflammasjon og delvis avrivning av en vekstsone i benet. I dette tilfellet i nederste del av kneskålen. (Ved Schlatters er det i en vekstsone øverst på leggbenet).

For mer informasjon, se Jumpers Knee.

Runners Knee

Runners Knee, også kjent som langdistansekne og løperkne, er en samlebetegnelse på smerter på utsiden eller fremsiden av kneet. Det er gjerne de to tilstandene, iliotibialbånd syndrom og patellofemoralt smertesyndrom som blir betegnet som Runners Knee. Plagene forekommer ofte i idretter som innebærer mye bøy og strekk av kneet. Blant annet løpere, syklister, håndballspillere og fotballspillere er utsatt, men det kan også oppstå i de som har hatt treningsfri en lengre periode som tar opp igjen aktivitet.

Det er vanlig at smerten kommer over tid og med en gradvis forverring av symptomene. Smerten er normalt sett lokalisert på utsiden eller fremsiden av kneet, og forsterkes som oftest under aktivitet.

Behandling av Runners Knee
 • Rehabiliterings- og forebyggende øvelser
 • Manuelle behandlingsteknikker
 • Råd om avlastende treningsformer