Behandlinger

Hodepine, migrene, svimmelhet og krystallsyke
Hodepine

Hodepine er noe alle opplever fra tid til annen, og er en meget vanlig årsak til at vi kontakter kiropraktor. Hva som gjør at vi mennesker får vondt i hodet, plutselig eller gjentagende, er det mange og sammensatte grunner til. Men har du hodepine hver dag er det ofte et tegn på at noe er galt og du bør søke hjelp for det.

Muskelspenninger i nakken er en av de mest vanlige årsakene til hodepine. Lokaliseringen kan variere fra bakhodet, tinningen, pannen eller bak øyet. Muskulatur øverst i nakken har direkte kobling til den ytterste ryggmargshinnen som dekker hjernen og dette kan ofte være en av forklaringene til hvorfor spent muskulatur i nakken kan skape hodepine.

Kiropraktisk diagnostisering og behandling er ofte en god løsning for hodepine. Kiropraktor Akutten arbeider med dette hver dag og kan finne årsaken til hodepinen din og dermed riktig behandling.

Migrene

Dagens forståelse av migrene er at det er en nevro-vaskulær sykdom (ofte arvelig) som kan ha en varighet på alt fra en time til flere døgn. Årsaken til migrene mener man kommer av en ubalanse i nervesystemet som skaper en ubalanse i blodsirkulasjonen til hodet og gir blant annet dunkende smerter, overfølsomhet mot lys og lyder, feber og oppkast. Hodepinen er ofte på en side av hodet om gangen.

Migrene deles opp i klassisk migrene, med såkalt prodrom/aura (synsforstyrrelser) som forvarsel på at et anfall er på gang, og vanlig migrene som ikke har forvarsel før hodepinen.

Studier har vist at manuelle behandlingsmetoder hos kiropraktor kan ha en meget positiv effekt på migrene. Ved behandling hos kiropraktor kan man få redusert anfallenes hyppighet, intensitet og varighet. Kiropraktoren ser ikke bare på rygg og nakke, men tar også en helhetsvurdering av din livssituasjon, blant annet kosthold og yrke.

Svimmelhet

For å oppnå balanse innhenter hjernen signaler fra øynene, buesystemet i det indre øret og fra prioprioceptorer (balansefølere) spesielt i nakkemuskulaturen og nakkeleddene. Spenninger i denne muskulaturen kan forstyrre signalene fra disse sensorer til hjernen. Er dette tilfelle kan du oppleve svimmelhet.
En kiropraktor kan altså redusere muskelspenninger og leddysfunksjon og dermed få svimmelheten forsvinne.

Det er spesielt 2 svimmelhetstilstander vi behandler:

  • Nakkerelatert svimmelhet
  • Krystallsyke

Hvis du i tillegg til svimmelheten har andre symptomer som hørselstap, mye øresus, synsforstyrrelse, høy feber, uvanlig sterk hodepine, hjertebank, smerter i brystet eller pusteproblemer, bør du snarlig kontakte lege for å utelukke alvorlig sykdom.

Krystallsyke

Balansesystemet ditt består av flere områder i hjernen som mottar og bearbeider informasjon fra bevegelsesapparatet, balanseorganene i øret og øynene. Svimmelheten du opplever oppstår når informasjonen hjernen mottar fra øyet, det indre øret og bevegelsesapparatet ikke stemmer overens. Et godt eksempel på dette er krystallsyke.

Krystallsyke oppstår når saltkrystaller på følehårene i det indre øret løsner og forstyrrer følehårenes signaler til balanseområdene i hjernen.

Symptomer på Krystallsyke

Vi skiller mellom ørhet og vertigo:

Ørhet er en gyngende eller ustø følelse som de aller fleste har opplevd. Du kan føle deg ør i hodet og det kan svartne for øynene om du f.eks. reiser deg litt for fort når du har stått på huk lenge. Dette er i de aller fleste tilfeller helt normalt og ufarlig, og behøver ingen behandling.

Vertigo er en følelse av at rommet snurrer rundt eller du selv snurrer rundt i rommet. Dette er et vanlig symptom på krystallsyke. Ved krystallsyke opplever du gjerne akutt, kraftig vertigo (svimmelhet) av å legge deg ned, snu deg i sengen eller reise deg fra sengen. Krystallsyke utredes og behandles veldig effektivt av våre kiropraktorer.

Årsaker til Krystallsyke

Man vet fremdeles ikke med sikkerhet hva som gjør at krystaller løsner fra følehårene i det indre øret og skaper krystallsyke. Men mye tyder på at alder og slag mot hodet som ved fall eller lignende spiller inn.

Behandling av Krystallsyke

Vi hos Kiropraktor Akutten i Trondheim og Kiropraktor Akutten på Støren har god erfaring med behandling av krystallsyke og svimmelhet.

Behandling av krystallsyke skjer ved at kiropraktoren styrer pasienten gjennom noen bestemte reposisjoneringsmanøvre slik at de løse krystallpartiklene flyttes ut av kanalene i det indre øret med følehår. Behandleren vil lede pasientens hode gjennom bestemte plan, avhengig av hvilken kanal i balanseorganet krystallene sitter. Det finnes flere forskjellige reposisjoneringsmanøvre for de forskjellige kanalene, og det er viktig at riktig manøver benyttes for at krystallene skal forsvinne.

For svimmelhet som ikke er krystallsyke kan andre teknikker som leddkorrigering og triggerpunktbehandling være veldig effektive.